หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอปากช่อง สีคิ้ว คง
เข้าตรวจรับรองสนามชนไก่จำนวน 6 แห่งที่มีระบบป้องกันโรคตามที่ปศุสัตว์กำหนด ได้แก่ สนามกีฬาชนไก่มหาลาภ สนามชนไก่พรหมประดิษฐ์
สนามชนไก่คลองม่วง อ.ปากช่อง สนามกีฬาชนไก่สีคิ้ว อ.สีคิ้ว สนามชนไก่เมืองคง สนามซ้อมไก่บ้านหนองปรือ อ.คง จ.นครราชสีมา
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558
ตรวจสนามชนไก่
ตรวจสนามชนไก่
ตรวจสนามชนไก่
ตรวจสนามชนไก่
กลับหน้าแรก