หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทพารักษ์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลวังยายทอง ออกหน่วยบริการโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ 2557 ในพื้นที่ตำบลวังยายทอง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557
ผ่าตัดทำหมันสุนัข
ผ่าตัดทำหมันสุนัข
ผ่าตัดทำหมันสุนัข
ผ่าตัดทำหมันสุนัข
ผ่าตัดทำหมันสุนัข
ผ่าตัดทำหมันสุนัข
ผ่าตัดทำหมันสุนัข
ผ่าตัดทำหมันสุนัข
ผ่าตัดทำหมันสุนัข
กลับหน้าแรก