หัวเว็บ
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา จัดฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตรพื้นฐานอาสาปศุสัตว์
ตามโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ ประจำปี 2558 ในพื้นที่อำเภอห้วยแถลง , อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 15-17 ธันวาคม 2557
อบรมอาสาปศุสัตว์
อบรมอาสาปศุสัตว์
อบรมอาสาปศุสัตว์
อบรมอาสาปศุสัตว์
อบรมอาสาปศุสัตว์
อบรมอาสาปศุสัตว์
อบรมอาสาปศุสัตว์
อบรมอาสาปศุสัตว์
อบรมอาสาปศุสัตว์
อบรมอาสาปศุสัตว์
กลับหน้าแรก