หัวเว็บ
นายรังสรรค์ ระวังสำโรง ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร "Conversational English For AEC Preparation" เพื่อพัฒนาบุคลากรของสำนักงานฯ ในด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเชียน ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557
อบรมอังกฤษ
อบรมอังกฤษ
อบรมอังกฤษ
อบรมอังกฤษ
อบรมอังกฤษ
อบรมอังกฤษ
อบรมอังกฤษ
อบรมอังกฤษ
อบรมอังกฤษ
อบรมอังกฤษ
กลับหน้าแรก