หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ด่านกักสัตว์นครราชสีมา สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดในพื้นที่ หน่วยทหารในพื้นที่มณฑลทหารบกที่ 21 ออกตรวจโรงฆ่าสัตว์และเขียงจำหน่ายเนื้อสัตว์ ในพื้นที่อำเภอสูงเนิน โนนไทย โนนสูง ด่านขุนทด และปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ผลการดำเนินงานร้องทุกข์กล่าวโทษผู้ประกอบการโรงฆ่าสุกรเถื่อน 5 ราย เขียงจำหน่ายเนื้อสัตว์ 8 ราย
ระหว่างวันที่ 20 - 29 ตุลาคม 2557
บังคับใช้กฏหมาย
บังคับใช้กฏหมาย
บังคับใช้กฏหมาย
บังคับใช้กฏหมาย
บังคับใช้กฏหมาย
บังคับใช้กฏหมาย
บังคับใช้กฏหมาย
บังคับใช้กฏหมาย
บังคับใช้กฏหมาย
บังคับใช้กฏหมาย
บังคับใช้กฏหมาย
บังคับใช้กฏหมาย
บังคับใช้กฏหมาย
บังคับใช้กฏหมาย
กลับหน้าแรก