หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา โดยนายวสันต์ ทิพทวี สัตวแพทย์ชำนาญงาน กล่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
ร่วมตรวจติดตามมาตรฐานสินค้าเกษตร กับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด,สำนักงานประมงจังหวัด,สำนักงานเกษตรจังหวัด,กรมวิชาการเกษตร แปลงผัก GMP 30 แปลง ฟาร์มปลา 5 ฟาร์ม โรงฆ่าสัตว์ปีก 5 โรง โรงฆ่าสุกร 1 โรง ในพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียว ปากช่อง บ้านเหลื่อม เมือง ขามสะแกแสง โชคชัย สีคิ้ว และปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 2 - 19 มิถุนายน 2557
ตรวจติดตาม ตรวจติดตาม
ตรวจติดตาม
ตรวจติดตาม
ตรวจติดตาม
ตรวจติดตาม
ตรวจติดตาม
ตรวจติดตาม
ตรวจติดตาม
ตรวจติดตาม
ตรวจติดตาม
ตรวจติดตาม
กลับหน้าแรก