หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมออกหน่วยบริการโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พบประชาชนประจำปี 2557
"คืนความสุขให้กับคนโคราช" ให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์ แจกเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ให้กับเกษตรกรผู้มาร่วมงาน
ณ โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ต.สุขไพบูลย์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557
อบจ.พบประชาชน
อบจ.พบประชาชน
อบจ.พบประชาชน
อบจ.พบประชาชน
อบจ.พบประชาชน
อบจ.พบประชาชน
อบจ.พบประชาชน
อบจ.พบประชาชน
อบจ.พบประชาชน
อบจ.พบประชาชน
กลับหน้าแรก