หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา สืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรจากท่านปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา และผู้อาวุโส โดยมีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
และพนักงานราชการ ร่วมรดน้ำขอพรและรับประทานอาหารร่วมกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557
สงกรานต์57
สงกรานต์57
สงกรานต์57
สงกรานต์57
สงกรานต์57
สงกรานต์57
สงกรานต์57
สงกรานต์57
สงกรานต์57
สงกรานต์57
สงกรานต์57
สงกรานต์57
สงกรานต์57
สงกรานต์57
สงกรานต์57
สงกรานต์57
สงกรานต์57
สงกรานต์57
สงกรานต์57
สงกรานต์57
สงกรานต์57
กลับหน้าแรก