หัวเว็บ
นายรังสรรค์ ระวังสำโรง ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา นำคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ ร่วมปฏิบัติงานให้บริการผ่าตัดทำหมัน ฉีดยาคุมกำเนิด
ฉีดวัคซีน ป้องกันโรพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ให้คำปรึกษาด้านการเลี้ยงสัตว์ และแจกเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาพบประชาชน ประจำปี 2557 ณ โรงเรียนสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557
อบจ.พบประชาชน
อบจ.พบประชาชน
อบจ.พบประชาชน
อบจ.พบประชาชน
อบจ.พบประชาชน
อบจ.พบประชาชน
อบจ.พบประชาชน
อบจ.พบประชาชน
อบจ.พบประชาชน
อบจ.พบประชาชน
กลับหน้าแรก