หัวเว็บ
คณะกรรมการตรวจคัดเลือกหมู่บ้านโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ดีเด่น สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 ตรวจเยี่ยมคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ บ้านโตนด หมู่ที่ 7 ตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายวิรุณ รักษามิตร์ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา , นายประจักษ์ กิติวรรณ ปศุสัตว์อำเภอโนนไทย ,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ และพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557
ประกวดหมู่บ้าน
ประกวดหมู่บ้าน
ประกวดหมู่บ้าน
ประกวดหมู่บ้าน
ประกวดหมู่บ้าน
ประกวดหมู่บ้าน
ประกวดหมู่บ้าน
ประกวดหมู่บ้าน
ประกวดหมู่บ้าน
ประกวดหมู่บ้าน
ประกวดหมู่บ้าน
ประกวดหมู่บ้าน
กลับหน้าแรก