หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโนนสูง ร่วมกับเทศบาลตำบลโนนสูง ออกหน่วยบริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตามโครงการวางแผนครอบครัวสุนัขและแมว
ณ ลานเอนกประสงค์เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557
ทำหมันสุนัขและแมว
ทำหมันสุนัขและแมว
ทำหมันสุนัขและแมว
ทำหมันสุนัขและแมว
ทำหมันสุนัขและแมว
ทำหมันสุนัขและแมว
ทำหมันสุนัขและแมว
ทำหมันสุนัขและแมว
กลับหน้าแรก