หัวเว็บ
นายรังสรรค์ ระวังสำโรง ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นตัวแทนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา รับเรื่องร้องเรียนคัดค้านการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ ของชาวบ้านวังดู่ หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุมมูลนิธิท้าวสุรนารี ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2557
รับเรื่องร้องเรียน
รับเรื่องร้องเรียน
รับเรื่องร้องเรียน
รับเรื่องร้องเรียน
กลับหน้าแรก