หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครราชสีมา ออกให้บริการพ่นยาฆ่าเชื้อโรค ตามโครงการรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง ครั้งที่1/2558 โรงฆ่าสัตว์ปีก ชื่อ "นายแดง" ของนายวิชัย คำสุข 177ม.6 ต.พะเนา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2557
พ่นยาฆ่าเชื้อ
พ่นยาฆ่าเชื้อ
พ่นยาฆ่าเชื้อ
พ่นยาฆ่าเชื้อ
พ่นยาฆ่าเชื้อ
พ่นยาฆ่าเชื้อ
พ่นยาฆ่าเชื้อ
พ่นยาฆ่าเชื้อ
พ่นยาฆ่าเชื้อ
พ่นยาฆ่าเชื้อ
พ่นยาฆ่าเชื้อ
กลับหน้าแรก