หัวเว็บ
สำนักงานงานปศุสัตว์อำเภอขามสะแกแสง จัดประกวดไก่พื้นเมือง 4 ประเภท(เหลืองหางขาว , ประดู่หางดำ ,คละสี และแม่ไก่ลูกดก)
ในงานวันพริกและของดีอำเภอขามสะแกแสง ประจำปี 2557 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557
ประกวดไก่
ประกวดไก่
ประกวดไก่
ประกวดไก่
ประกวดไก่
ประกวดไก่
ประกวดไก่
ประกวดไก่
ประกวดไก่
ประกวดไก่
ประกวดไก่
ประกวดไก่
ประกวดไก่
ประกวดไก่
ประกวดไก่
ประกวดไก่
ประกวดไก่
ประกวดไก่
ประกวดไก่
ประกวดไก่
กลับหน้าแรก