หัวเว็บ
นายรัชภูมิ เขียวสนาม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ บูรณาการร่วมกับอำเภอครบุรี ปศุสัตว์อำเภอครบุรี และ,ปศุสัตว์อำเภอเสิงสาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแชะ ร่วมจับกุมผู้กระทำผิด จำนวน 2 ราย ซึ่งกระทำผิด พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์พ.ศ.2535 มาตรา11,15บทลงโทษมาตรา22,26,29 ข้อหาตั้งโรงฆ่าสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาตและฆ่าสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต ส่งดำเนินคดีที่ สภ.ดอนแสนสุขและสภ.ครบุรี ดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557
จับโรงฆ่าสัตว์
จับโรงฆ่าสัตว์
จับโรงฆ่าสัตว์
จับโรงฆ่าสัตว์
จับโรงฆ่าสัตว์
จับโรงฆ่าสัตว์
กลับหน้าแรก