หัวเว็บ
นายธนิตย์ เอนกวิทย์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ตรวจเยี่ยมติดตามและให้คำแนะนำการดำเนินงานตามแผนงานโครงการของกรมปศุสัตว์ ให้กับสำนักงานปศุสัตว์ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2557 โดยมีนายรังสรรค์ ระวังสำโรง ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา และคณะให้การต้อนรับ
ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา และลงพื้นที่้ตรวจเยี่ยมศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลหลุ่งประดู่
อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2557
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ตรวจเยี่ยม
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ตรวจเยี่ยม
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ตรวจเยี่ยม
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ตรวจเยี่ยม
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ตรวจเยี่ยม
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ตรวจเยี่ยม
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ตรวจเยี่ยม
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ตรวจเยี่ยม
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ตรวจเยี่ยม
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ตรวจเยี่ยม
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ตรวจเยี่ยม
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ตรวจเยี่ยม
กลับหน้าแรก