หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอชุมพวง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จัดหน่วยบริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว
ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2557 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557
รณรงค์ทำหมันสุนัขและแมว
รณรงค์ทำหมันสุนัขและแมว
รณรงค์ทำหมันสุนัขและแมว
รณรงค์ทำหมันสุนัขและแมว
รณรงค์ทำหมันสุนัขและแมว
รณรงค์ทำหมันสุนัขและแมว
รณรงค์ทำหมันสุนัขและแมว
รณรงค์ทำหมันสุนัขและแมว
รณรงค์ทำหมันสุนัขและแมว
รณรงค์ทำหมันสุนัขและแมว
รณรงค์ทำหมันสุนัขและแมว
กลับหน้าแรก