หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอชุมพวง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข ออกหน่วยบริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว
ตามโครงการวางแผนครอบครัวสุนัขและแมว ประจำปี 2557 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557
ผ่าตัดทำหมันสุนัข
ผ่าตัดทำหมันสุนัข
ผ่าตัดทำหมันสุนัข
ผ่าตัดทำหมันสุนัข
ผ่าตัดทำหมันสุนัข
ผ่าตัดทำหมันสุนัข
ผ่าตัดทำหมันสุนัข
ผ่าตัดทำหมันสุนัข
กลับหน้าแรก