หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอชุมพวง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ออกหน่วยบริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว
ตามโครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2557 กิจกรรมการวางแผนครอบครัวสุนัขและแมว
ณ อาคารศูนย์ อพปร. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557
ทำหมันสุนัข
ทำหมันสุนัข
ทำหมันสุนัข
ทำหมันสุนัข
ทำหมันสุนัข
ทำหมันสุนัข
ทำหมันสุนัข
ทำหมันสุนัข
กลับหน้าแรก