หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอชุมพวง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ ออกหน่วยบริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว
ตามโครงการรณรงค์และป้องกันโรคระบาดในชุมชนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2557
ทำหมันสุนัขและแมว
ทำหมันสุนัขและแมว
ทำหมันสุนัขและแมว
ทำหมันสุนัขและแมว
ทำหมันสุนัขและแมว
ทำหมันสุนัขและแมว
ทำหมันสุนัขและแมว
ทำหมันสุนัขและแมว
ทำหมันสุนัขและแมว
ทำหมันสุนัขและแมว
ทำหมันสุนัขและแมว
ทำหมันสุนัขและแมว
ทำหมันสุนัขและแมว
ทำหมันสุนัขและแมว
ทำหมันสุนัขและแมว
กลับหน้าแรก