หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมปฏิบัติงานให้บริการผ่าตัดทำหมัน ฉีดยาคุมกำเนิด ฉีดวัคซีนป้องกันโรพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว
ให้คำปรึกษาด้านการเลี้ยงสัตว์ และแจกเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาพบประชาชน ประจำปี 2557
ณ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557
อบจ
อบจ
อบจ
อบจ
อบจ
อบจ
อบจ
อบจ
กลับหน้าแรก