หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ออกหน่วยบริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ในพื้นที่หมู่ที่4 บ้านโคกวังวน ตำบลหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557
บริการผ่าตัดทำหมัน
บริการผ่าตัดทำหมัน
บริการผ่าตัดทำหมัน
บริการผ่าตัดทำหมัน
บริการผ่าตัดทำหมัน บริการผ่าตัดทำหมัน
บริการผ่าตัดทำหมัน
บริการผ่าตัดทำหมัน
บริการผ่าตัดทำหมัน
บริการผ่าตัดทำหมัน
กลับหน้าแรก