หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสีดา ทำพิธีมอบสัญญายืมโค-กระบือ เพื่อการผลิต ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ซึ่งเกษตรกรผู้ยืมสัตว์รายเดิมได้ส่งคืนลูกสัตว์เพศเมียตัวที่ 1 อายุครบ 18 เดือน คืนให้กับโครงการฯ จำนวน 3 ราย โค-กระบือ จำนวน 3 ตัว มอบให้กับเกษตรกรรายใหม่ยืมเพื่อการผลิตต่อไป ณ บ้านหนองจบก ม.3 ต.หนองตาดใหญ่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557
มอบลูกตัวที่1ธคก
มอบลูกตัวที่1ธคก
มอบลูกตัวที่1ธคก
มอบลูกตัวที่1ธคก
มอบลูกตัวที่1ธคก
มอบลูกตัวที่1ธคก
กลับหน้าแรก