หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสีดา ทำพิธีมอบลูกกระบือเพศเมียตัวที่ 1 ให้กับเกษตรกรยืมเพื่อการผลิตตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร
ตามพระราชดำริ โดยมีนายโกวิทย์ พิทยาบูรณ์ นายอำเภอสีดา เป็นประธาน พร้อมด้วยนายกอบต.สามเมือง และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอสีดา ร่วมพิธี
ณ บ้านโนนกอก ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่่ 5 ธันวาคม 2557
มอบลูกตัวที่ 1 ธคก
มอบลูกตัวที่ 1 ธคก
มอบลูกตัวที่ 1 ธคก
มอบลูกตัวที่ 1 ธคก
มอบลูกตัวที่ 1 ธคก
มอบลูกตัวที่ 1 ธคก
กลับหน้าแรก