หัวเว็บ
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสำนักงานปศุสัตว์อำเภอที่มีผลการปฏิบัติงาน โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ดีเด่น ประจำปี 2556
นายธนิตย์ เอนกวิทย์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และคณะ ตรวจพิจารณาคัดเลือกสำนักงานปศุสัตว์อำเภอโนนไทย ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรธนาคารโค-กระบือ
เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ตำบลถนนโพธิ์ โดยมีนายสมบุญ หลิมวัฒนา ปศุสัตว์เขต 3 นายรังสรรค์ ระวังสำโรง ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
และนายวิสูตร ชัชวาลวงศ์ นายอำเภอโนนไทย ให้การต้อนรับ ณ บ้านโตนด ตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557
ประกวดธคก.
ประกวดธคก.
ประกวดธคก.
ประกวดธคก.
ประกวดธคก.
ประกวดธคก.
ประกวดธคก.
ประกวดธคก.
ประกวดธคก.
ประกวดธคก.
ประกวดธคก.
ประกวดธคก.
ประกวดธคก.
ประกวดธคก.
ประกวดธคก.
ประกวดธคก.
ประกวดธคก.
ประกวดธคก.
ประกวดธคก.
ประกวดธคก.
ประกวดธคก.
ประกวดธคก.
ประกวดธคก.
ประกวดธคก.
ประกวดธคก.
ประกวดธคก.
ประกวดธคก.
กลับหน้าแรก