หัวเว็บ
นายรังสรรค์ ระวังสำโรง ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีมอบโค จำนวน 50 ตัว ให้กับเกษตรกรยืมเพื่อการผลิต ตามโครงการธนาคารโค-
กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
มอบโค ธ.ค.ก.
มอบโค ธ.ค.ก.
มอบโค ธ.ค.ก.
ประธานจุุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย
พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และถวายจตุปัจจัยไทยธรรม
มอบโค ธ.ค.ก.
มอบโค ธ.ค.ก.
พระสงฆ์ประพรมน้ำมนต์เพื่อเป็นสิริมงคล
พระสงฆ์ประพรมน้ำมนต์ให้กับโค
มอบโค ธ.ค.ก.
มอบโค ธ.ค.ก.
หัวหน้าส่วนราชการและแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธี
พี่น้องเกษตรกรผู้โชคดีร่วมพิธี
มอบโค ธ.ค.ก.
มอบโค ธ.ค.ก.
นายภูษิต แก้วมณี นายกอบต.จักราช กล่าวต้อนรับ
นายสุบรรณ บุตรศรีภูมิ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯกล่าวรายงาน
มอบโค ธ.ค.ก.
มอบโค ธ.ค.ก.
นายรังสรรค์ ระวังสำโรง ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ประธานในพิธี
มอบสัญญายืมโคเพื่อการผลิตให้กับเกษตรกร 50 ราย
มอบโค ธ.ค.ก.
มอบโค ธ.ค.ก.
มอบสัญญายืมโคเพื่อการผลิตให้กับเกษตรกร
เกษตรกรกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ
มอบโค ธ.ค.ก.
มอบโค ธ.ค.ก.
มอบโคให้กับผู้แทนกลุ่มเกษตรกร
มอบเวชภัณฑ์ให้กับผู้แทนกลุ่มเกษตรกร
มอบโค ธ.ค.ก.
มอบโค ธ.ค.ก.
จับสลากลำดับหมู่บ้าน
เกษตรกรจับสลากโค
มอบโค ธ.ค.ก.
มอบโค ธ.ค.ก.
บริษัทเวิร์คพอยท์ ถ่ายทำสารคดีโครงการฯ
บรรยากาศระหว่างถ่ายทำ
มอบโค ธ.ค.ก.
มอบโค ธ.ค.ก.
ท่านประธานในพิธีร่วมถ่ายทำสารคดี
เกษตรกรร่วมถ่ายทำสารคดี
กลับหน้าแรก