หัวเว็บ

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโนนไทย จัดพิธีมอบโค-กระบือ โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน 58 ตัว ให้กับเกษตรกร
โดยมี นายวิสูตร  ชัชวาลวงศ์  นายอำเภอโนนไทย เป็นประธานในพิธีมอบ ณ บ้านมะเกลือ หมู่ที่ 3 ตำบลมะค่า อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557

มอบโคกระบือธคก
มอบโคกระบือธคก
มอบโคกระบือธคก
มอบโคกระบือธคก
มอบโคกระบือธคก
มอบโคกระบือธคก
มอบโคกระบือธคก
มอบโคกระบือธคก
มอบโคกระบือธคก
มอบโคกระบือธคก
กลับหน้าแรก