หัวเว็บ
นายรังสรรค์ ระวังสำโรง ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา รับมอบโคกระบือ จำนวน 3 ตัว จากนายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครราชสีมา
จากการจัดงานแห่เทียนโคราช เสริมบุญ สร้างบารมี ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี 2557 มูลค่ารวม 77,000 บาท
และได้มอบโคกระบือให้กับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมา จำนวน 3 ราย ยืมเพื่อการผลิตตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร
ตามพระราชดำริ กรมปศุสัตว์ ณ เทศบาลนครนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557
รับมอบโคกระบือ
รับมอบโคกระบือ
รับมอบโคกระบือ 3 ตัว มูลค่า 77,000 บาท
ท่านปศุสัตว์์จังหวัดฯมอบอนุโมทนาบัตรไว้เป็นหลักฐาน
รับมอบโคกระบือ
รับมอบโคกระบือ
มอบสัญญายืมสัตว์เพื่อการผลิตให้กับเกษตรกร
เกษตรกรกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ
รับมอบโคกระบือ
รับมอบโคกระบือ
ข้าพเจ้าฯจะดูแลเลี้ยงดูเป็นอย่างดี
ท่านผู้บริหารฯเป็นสักขีพยานกล่าวคำสัตย์ของเกษตรกร
รับมอบโคกระบือ
รับมอบโคกระบือ
คล้องมาลัยไถ่ชีวิตให้กับโค-กระบือ
ถ่ายรูปร่วมกัน
กลับหน้าแรก