หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบัวลาย ออกหน่วยบริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ให้บริการด้านสุขภาพสัตว์ ให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์
ร่วมกับหน่วยบริการเคลื่อนที่อำเภอบัวลาย ณ บ้านโนนจาน หมู่ที่ 1 ตำบลโนนจาน อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557
สัตวแพทย์เคลื่อนที่
สัตวแพทย์เคลื่อนที่
สัตวแพทย์เคลื่อนที่
สัตวแพทย์เคลื่อนที่
สัตวแพทย์เคลื่อนที่
สัตวแพทย์เคลื่อนที่
กลับหน้าแรก