หัวเว็บ
คณะข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกันทำความสะอาด (Big Cleaning Day)
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ให้มีความสะอาดเรียบร้อย เป็นสำนักงานน่าอยู่ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557
big cleaning
big cleaning
big cleaning
big cleaning
big cleaning
big cleaning
big cleaning
big cleaning
big cleaning
big cleaning
big cleaning
big cleaning
big cleaning
big cleaning
big cleaning
big cleaning
big cleaning
big cleaning
big cleaning
big cleaning
big cleaning
big cleaning
big cleaning
big cleaning
กลับหน้าแรก