หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา รับมอบโล่รางวัล 3 รางวัล จากท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายทฤษฎี ชาวสวนเจริญ
ในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์ ครบรอบ 72 ปี ณ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557
รับโล่รางวัล รับโล่รางวัล
รับโล่รางวัล
รับโล่รางวัล
รับโล่รางวัล
รับโล่รางวัล
รับโล่รางวัล
รับโล่รางวัล
กลับหน้าแรก