หัวเว็บ
นายรังสรรค์ ระวังสำโรง ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา นำเจ้าหน้าที่และเกษตรกร เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "ทิศทางและอนาคตที่สดใส
ของไก่เนื้อโคราชและโคพันธุ์โคราชวากิว" โดยมีนายประเสริฐ บุญชัยสุข รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี
พร้อมด้วยนายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายวินัย วิทยานุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ณ โรงแรมซิตี้พาร์ค อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2556
สัมมนาโควากิวและไก่เนื้อโคราช
สัมมนาโควากิวและไก่เนื้อโคราช
สัมมนาโควากิวและไก่เนื้อโคราช
สัมมนาโควากิวและไก่เนื้อโคราช
สัมมนาโควากิวและไก่เนื้อโคราช
สัมมนาโควากิวและไก่เนื้อโคราช
สัมมนาโควากิวและไก่เนื้อโคราช
สัมมนาโควากิวและไก่เนื้อโคราช
สัมมนาโควากิวและไก่เนื้อโคราช
สัมมนาโควากิวและไก่เนื้อโคราช
สัมมนาโควากิวและไก่เนื้อโคราช
สัมมนาโควากิวและไก่เนื้อโคราช
สัมมนาโควากิวและไก่เนื้อโคราช
สัมมนาโควากิวและไก่เนื้อโคราช
สัมมนาโควากิวและไก่เนื้อโคราช
สัมมนาโควากิวและไก่เนื้อโคราช
กลับหน้าแรก