หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังน้ำเขียว ออกหน่วยบริการผ่าตัดทำหมัน ฉีดยาคุมกำเนิด ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว
ตามโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกสุนัขกัดในแหล่งท่องเที่ยว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
ณ บ้านสุขสมสมบูรณ์ หมู่ที่ ๒ ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2556
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
กลับหน้าแรก