หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทพารักษ์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลวังยายทอง ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดยาคุมกำเนิด
ทำหมันสุนัขและแมว ตามโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2556 ในเขตพื้นที่ตำบลวังยายทอง อำเภอเทพาัรักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่างวันที่ 25-30 เมษายน 2556
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
กลับหน้าแรก