หัวเว็บ
น.สพ.มาโนชญ์ วงศ์แวว หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายไพรัตน์ ปากคีบทอง ปศุสัตว์อำเภอเทพารักษ์ ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเป็ดเนื้อ วรภัทรฟาร์ม ตำบลวังยายทอง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556
ตรวจรับรองฟาร์ม
ตรวจรับรองฟาร์ม
ตรวจรับรองฟาร์ม
ตรวจรับรองฟาร์ม
ตรวจรับรองฟาร์ม
ตรวจรับรองฟาร์ม
กลับหน้าแรก