หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมปฏิบัติงานโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พบประชาชนประจำปี 2556
ให้บริการด้านสุขภาพสัตว์ ฉีดยาคุมกำเนิด , วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า , แจกเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ และให้คำปรึกษาด้านการเลี้ยงสัตว์
ให้กับประชาชนผู้มาร่วมงาน ณ โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556
อบจ.สัญจร
อบจ.สัญจร
อบจ.สัญจร
อบจ.สัญจร
อบจ.สัญจร
อบจ.สัญจร
อบจ.สัญจร
อบจ.สัญจร
อบจ.สัญจร
อบจ.สัญจร
กลับหน้าแรก