หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสีดา เข้าร่วมประชุมการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์บ้านเสว เพื่อพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่
โดยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา , ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม
ณ บ้านเสว ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556
กลับหน้าแรก