หัวเว็บ

สำนักงานปศุสัตว์นครราชสีมา มอบพันธุ์หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ให้ศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2556
โดยมีนายวรวุฒิ วาจามั่น ปศุสัตว์อำเภอบัวลาย นำส่งมอบให้เกษตรกรในพื้นที่ ณ บ้านหลุบทุ่ม หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556

เนเปียร์
เนเปียร์
เนเปียร์
เนเปียร์
เนเปียร์
เนเปียร์
เนเปียร์
เนเปียร์
กลับหน้าแรก