หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา จัดฝึกอบรมหลักสูตร "พัฒนาอาสาปศุสัตว์" ตามโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์
โดยมีนายวิรุณ รักษามิตร์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556
กลับหน้าแรก