หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครราชสีมา จัดฝึกอบรมสมาชิกโครงการศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2556
ณ ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตำบลพลกรัง(นายโฉม เกี้ยวสันเทียะ) อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 14-15 มีนาคม 2556
หมอวิมุต ปศุสัตว์อำเภอเมืองนครราชสีมา กล่าวพบปะ
หมอเฉลียว หงษ์ทอง ชี้แจงการจัดฝึกอบรม
หมอเฉลียว ขจรภพ วิทยากรจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฯ
ถ่ายทอดความรู้
สาธิตการทำวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ปีก
สรุปการจัดฝึกอบรมในห้องเรียน
ถ่ายภาพกับท่านปศุสัตว์อำเภอและวิทยากร
เจ้าของศูนย์ฯมาดูแลการรับลงทะเบียน
ศึกษาดูงานฟาร์มไก่พื้นเมือง
ปักธงชัยฟาร์ม
ได้เห็นของจริงแล้วนำกลับไปพัฒนาการเลี้ยงของกลุ่ม
มอบของที่ระลึกให้เจ้าของฟาร์ม
กลับหน้าแรก