หัวเว็บ

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบัวลาย จัดฝึกอบรมเกษตรกรถ่ายทอดความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ การดูแลสุขภาพสัตว์ การผสมเทียมสัตว์
และการสาธิตการทำบ่อแก๊สชีวภาพ  ตามโครงการศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2556
ณ บ้านหลุบทุ่ม หมู่ที่ 4  ตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่  1  พฤษภาคม  2556

อบรมเกษตรกร
อบรมเกษตรกร
อบรมเกษตรกร
อบรมเกษตรกร
อบรมเกษตรกร
อบรมเกษตรกร
อบรมเกษตรกร
อบรมเกษตรกร
กลับหน้าแรก