หัวเว็บ
นายรังสรรค์ ระวังสำโรง ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา มอบป้ายรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด(เขียงสะอาด)
ให้แก่ผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ จำนวน 11 ราย ที่ผ่านการรับรอง โดยคณะกรรมการ ฯ ระดับจังหวัด
ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556
เขียงสะอาด
เขียงสะอาด เขียงสะอาด
นางเจนจิรา เจติยานุกูล
เลขที่ 283 หมู่ที่ 4 ตำบลสายออ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
ร้านสีคิ้ว หมู เห็ด เป็ด ไก่ ผู้ประกอบการ นางมาลิณี วีระสุชาติ
267-268/2 หมู่ที่ 16 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
เขียงสะอาด เขียงสะอาด
นางฉวี ปานกลาง ตลาดเทศบาลตำบลขามสะแกแสง
ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
เทสโก้ โลตัส สาขาโคกสวาย เลขที่111 หมู่ที่ 4 ตำบลสายออ
อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
กลับหน้าแรก