หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมปฏิบัติงานโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พบประชาชนประจำปี 2556
ให้บริการด้านสุขภาพสัตว์ ฉีดยาคุมกำเนิด , วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า , แจกเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ และให้คำปรึกษาด้านการเลี้ยงสัตว์
ให้กับประชาชนผู้มาร่วมงาน ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556
ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายก อบจ.นครราชสีมา ประธานในพิธี
พิธีเปิดโครงการ
น.สพ.มาโนชญ์ วงศ์แวว ให้การต้อนรับประธาน บริเวณเต๊นท์ปศุสัตว์
เยี่ยมชมการให้บริการด้านปศุสัตว์
ปศุสัตว์พร้อมให้บริการแล้วครับ
บริการแจกเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์
หมอรณกร ให้คำแนะนำการใช้เวชภัณฑ์
พี่น้องประชาชนรับบริการต่อเนื่อง
บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
บริการฉีดยาคุมกำเนิด
ปศุสัตว์ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง
ขอหลักฐานการรับบริการด้วยครับ
ส่วนหนึ่งของทีมงานที่ให้บริการวันนี้
กลับหน้าแรก