หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา พ่นยาฆ่าเชื้อทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกพื้นที่เสี่ยงครั้งที่ 1/ 2557ฟาร์มสัตว์ปีกรายย่อย สถานที่ฆ่าสัตว์ปีกรายย่อย สนามซ้อมไก่ และพื้นที่สาธารณะที่มีความเสี่ยงสูง ในพื้นที่อำเภอสูงเนิน ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2556
พ่นยาฆ่าเชื้อ
พ่นยาฆ่าเชื้อ
พ่นยาฆ่าเชื้อ
พ่นยาฆ่าเชื้อ
พ่นยาฆ่าเชื้อ
พ่นยาฆ่าเชื้อ
พ่นยาฆ่าเชื้อ
พ่นยาฆ่าเชื้อ
พ่นยาฆ่าเชื้อ
พ่นยาฆ่าเชื้อ
กลับหน้าแรก