หัวเว็บ
นายรังสรรค์ ระวังสำโรง ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา นำเจ้าหน้าี่ที่ในสังกัดร่วมปฏิบัติงานให้บริการผ่าตัดทำหมัน ฉีดยาคุมกำเนิด
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ให้คำปรึกษาด้านการเลี้ยงสัตว์ และแจกเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์
โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาพบประชาชน ประจำปี 2556 ณ โรงเรียนสีคิ้วสวัสดิ์ผดุงวิทยา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2556
อบจ.เคลื่อนที่
อบจ.เคลื่อนที่
อบจ.เคลื่อนที่
อบจ.เคลื่อนที่
อบจ.เคลื่อนที่
อบจ.เคลื่อนที่
นายรังสรรค์ ระวังสำโรง ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา นำเจ้าหน้าี่ที่ในสังกัดร่วมปฏิบัติงานให้บริการผ่าตัดทำหมัน ฉีดยาคุมกำเนิด ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ให้คำปรึกษาด้านการเลี้ยงสัตว์ และแจกเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์
อบจ.เคลื่อนที่
อบจ.เคลื่อนที่
อบจ.เคลื่อนที่
อบจ.เคลื่อนที่
อบจ.เคลื่อนที่
กลับหน้าแรก