หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมชี้แจงการดำเนินงานของกรมปศุสัตว์ ให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ ตำบลมะเกลือใหม่ และตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน ตามโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร
ปีงบประมาณ 2556 ณ ห้องประชุมอ่างเก็บน้ำห้วยซับประดู่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 15 และ 21 มีนาคม 2556
กลับหน้าแรก