หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ออกหน่วยให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ในโครงการส่งเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ดร.วินัย บัวประดิษฐ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ บ้านตะบอง ตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2556
จังหวัดเคลื่อนที่
จังหวัดเคลื่อนที่
จังหวัดเคลื่อนที่
จังหวัดเคลื่อนที่
จังหวัดเคลื่อนที่
จังหวัดเคลื่อนที่
กลับหน้าแรก