หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากช่อง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย จัดหน่วยบริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดยาคุมกำเนิด ตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2556
ณ บิรเวณวัดโคกสง่า บ้านโคกสง่า หมู่ที่ 2 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2556
รณรงค์rabie
รณรงค์rabie
รณรงค์rabie
รณรงค์rabie
รณรงค์rabie
รณรงค์rabie
รณรงค์rabie
รณรงค์rabie
รณรงค์rabie
รณรงค์rabie
รณรงค์rabie
รณรงค์rabie
รณรงค์rabie
รณรงค์rabie
รณรงค์rabie
รณรงค์rabie
รณรงค์rabie
กลับหน้าแรก