หัวเว็บ
นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ นายอำเภอปากช่อง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่อำเภอปากช่อง ครั้งที่2/2556
โดยมีนายรัฐวิทย์ สุวรรณศรี ปศุสัตว์อำเภอปากช่อง นายรณกร ขำดี สัตวแพทย์ชำนาญงาน จากสำนัักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
เข้าร่วมประชุมชี้แจงให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2556
ประชุมrabie
ประชุมrabie
ประชุมrabie
ประชุมrabie
ประชุมrabie
ประชุมrabie
ประชุมrabie
ประชุมrabie
ประชุมrabie
ประชุมrabie
ประชุมrabie
กลับหน้าแรก