หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากช่อง ร่วมกับสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา เจาะเลือดสุกร พ่อพันธุ์120ตัว
แม่พันธุ์อุ้มท้อง 30 ตัว แม่พันธุ์ทดแทน 30 ตัว เพื่อนำส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556
เจาะเลือดสุกร
เจาะเลือดสุกร
เจาะเลือดสุกร
เจาะเลือดสุกร
เจาะเลือดสุกร
เจาะเลือดสุกร
เจาะเลือดสุกร
เจาะเลือดสุกร
เจาะเลือดสุกร
เจาะเลือดสุกร
กลับหน้าแรก